Verksamhetsplan 2019

Enskedefältets skolas verksamhetsplan

Enskedefältets skola har en verksamhetsplan som gäller 1 februari 2019 till 31 januari 2020. De prioriterade åtgärderna för 2019 är det generella elevhälsoarbetet, att tydliggöra målen för eleverna, inriktning KUR – kost, upplevelse, rörelse samt fortbildning och utveckling av IKT.

Verksamhetsplanens mål är nedbrutna från Kommunfullmäktiges mål via Utbildningsnämndens mål. När året är slut redovisar skolan sitt resultat i en Verksamhetsberättelse till Kommunfullmäktige via Utbildningsnämnden

Dela: