Till innehåll på sidan

För varje elevs framgång

För varje elevs framgång

Information om skolan

Enskedefältets skola är en F-6 skola med ca 95 medarbetare och ca 560 elever. Skolans vision är "För varje elevs framgång" och dit vill vi nå tillsammans med den tematiska inriktningen KUR - Kost, Upplevelse, Rörelse. Skolan flyttade sommaren 2020 tillbaka till totalrenoverade och tillbyggda lokaler.

Skolan har tre verksamhetsformer; förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. Förskoleklass, fritidshem och grundskola arbetar integrerat med ständig utveckling för att nå uppsatta mål. I skolan finns också en fritidsklubb för år 4-6. Skolan har även en intern särskild undervisningsgrupp med tillhörande fritidshem för elever i årskurs 1-3.

Den tematiska inriktningen KUR - Kost, Upplevelse, Rörelse: Kosten är en viktig del av skoldagen och på skolan väljer vi att arbeta integrerat och medvetet kring olika kostfrågor. Skolan värdesätter högt traditionsbärande kulturupplevelser och de samhörighetsskapande effekterna dessa ger. Skolan deltar i Utbildningsförvaltningens nätverk "Spring i benen".  Vid de gemensamma idrottsdagarna har vi bl a tillgång till Enskede idrottsplats och närliggande rekreationsområden. Rastverksamheten består, förutom av rastvärdar, av två fritidspersonal som aktiverar eleverna under rasttid. Skolan ligger nära både grönområden såväl som stadens samlade utbud.

Dela:
Ingress: 
För varje elevs framgång