För varje elevs framgång

Information om skolan

Enskedefältets skola/Lindeskolan är en F-6 skola med 70 medarbetare och 504 elever. Skolan är belägen i närheten av Enskede Gårds tunnelbanestation. Skola och skolbarnsomsorg arbetar integrerat med ständig utveckling för att nå uppsatta mål. I skolan finns även en fritidsklubb för år 4-6.

Det finns stora grönområden i skolans närområde som ger utrymme för spännande äventyr och aktiviteter. Skolans grönområde används även i utomhuspedagogik och vid olika idrottsaktiviteter.

 

Dela:

Skolledning

  • Madeleine Thomsson

    Rektor, ansvarig för åk 4-6, fritidsklubb och elevhälsan. Sammankallande för föräldraföreningen, webbansvarig.

  • Fredrik Persson

    Biträdande rektor, ansvarig för åk F-3 samt fritids.

Styrdokument

Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till Skolverkets tydliga mål och vision.