Till innehåll på sidan

Värdegrund

För oss är det viktigt att alla barn känner sig trygga i skolan, därför lägger vi stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Värdegrund för Enskedefältets skola

 

På Enskedefältets skola:

  • Bemöter vi varandra som vi själva vill bli bemötta
  • Vill vi skapa vi-känsla
  • Hälsar vi alltid på varandra
  • Lyssnar vi på varandra
  • Visar vi förståelse för varandra
  • Tar vi vara på varandras olikheter
  • Arbetar vi för att stoppa mobbing
  • Är vi rädda om våra egna, andras och skolans saker
  • Känner vi stolthet över vår skola
  • Värnar vi om miljö, djur och natur
Dela:
Kategorier: