Till innehåll på sidan

Välkommen till Enskedefältets skolas fritidshem.

Här hitter du information om vår fritidsverksamhet.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan både tids-och innehållsmässigt så att verksamheterna tillsammans bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande. 

Fritidshemmet erbjuder varje eftermiddag ett antal olika aktiviteter, t.ex. snickeri, målning, gymnastik, pingis och olika lekar, som leds av utbildade pedagoger.

En del fritidshemmets innehåll ryms i den samlade skoldagen och i det gemensamma arbetet i arbetslagen.

Fritidshemmets och skolans lokaler är gemensamma för att kunna användas till all verksamhet vilket ger möjlighet till ett nära samarbete.

Vi har tillgång till gymnastiksal och våra fina grönområden som är något vi ofta nyttjar. 

Vi har "öppis" på Fritidsklubben som har sin entré mitt på skolgården (B3) kl. 06:30-08:00 och "stängis" på samma ställe mellan 17:00-18:00.  Respektive fritidshem har öppet mellan kl. 08:00-17:00. Fritidshemmet är naturligtvis öppet även på loven.

På fritids planerar vi olika aktiviter varje vecka. Planeringen sätter vi upp så att eleverna kan ta del av hela veckans planering och på så sätt välja aktiveteter de vill delta i. Varje fritids har en förslagslåda där eleverna/barnen kan lämna sina förslag på aktivieteter. Varje/varannan varje vecka har fritidshemmet ett fritidsråd där barnen får också komma med förslag samt säga vad det tycker är bra eller dåligt. Läs gärna våra pedagogiska mål för aktiviteterna på fritids i länken intill.

Våra fritidshem är:

Apollo F-3A

Björnen F-3B

Cosmos F-3C

Fritids Enhörningen

 

 

Dela: