Frånvaro

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en ledighetsansökan som hämtas på skolans expedition.

Ledighet beviljas endast i undantagsfall.

Antal: 1

  • Ledighetsansökan

    All ledighet utöver skolans planerade lovdagar måste anmälas minst 2 veckor i förväg. Lämna in ledighetsansökan till din klasslärare. Ledighetsansökan hämtas på skolans expedition.

    Kategorier: