Till innehåll på sidan

Frånvaro

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en ledighetsansökan som hämtas på skolans expedition.

Ledighet beviljas endast i undantagsfall.

Antal: 3