Cocospalmen

Fritids Cocospalmen lokaler ligger på våning 2.
Här finns F-3C.
Vårt telefonnummer är 08-508 16 712. Du kan även nå oss på våra utflyktsmobil,  076-12 16 712.
Hit kan du som förälder ringa om ditt barn är sjuk/ledig eller om du undrar över något. Ring innan kl. 08.00

Vi som jobbar är:
Helene G, klasslärare FC och fritids Cocospalmen
Jenny H, klassamverkan FC och fritids Cocospalmen
Petra S, klassamverkan FC och fritids Cocospalmen

Jenny B, klasslärare 1C
Jon, klassamverkan 1C och fritids Cocospalmen

Carol, klasslärare 2C
Ylva, klassamverkan 2C och fritids Cocospalmen
Jens, elevassistent

Anna W, klasslärare 3C
Jeanette K, klassamverkan 3C och fritids Cocospalmen

Thomas S-L, rastverksamheten och fritids Cocospalmen