Styrdokument

Här finner du våra styrdokumnet som skolan följer.

 

Likabehandling

Likabehandlingsplan

Enskedefältets skola arbetar varje dag med värdegrundsarbete på olika sätt.