Skolledning

 

Skolledningen utgörs av Madeleine Thomsson (rektor) och Fredrik Persson (biträdande rektor)

Rektor och biträdande rektor finns i entréplanet av skolan.

Ett par gånger om året publicerar vi dessutom rektorsbrev.