Till innehåll på sidan

Klagomålshantering

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten hänvisar vi dig i första hand till personalen på skolan. Om du vill gå vidare med dina synpunkter/klagomål kan du vända dig till skolledningen.
Vid anmälan om kränkning mot elev ska du fylla i en blankett som finns att hämta hos expedition eller biträdande rektor. På så vis säkerställs elevens integritet och skolans krav på dokumentation.
Du har även möjlighet att vända dig till Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Det kan du göra via länken, klagomålshantering