Till innehåll på sidan

Rastgruppen

Vi som jobbar med rastgruppen heter Tobias och Love. Rastboden är öppen alla skoldagar på förmiddagsrasten kl. 09:30-09:50 och lunchrasten 11:30-12:30.

Syftet med rastgruppens aktiviteter är att erbjuda alla barn på skolan en aktiv, planerad, varierad och utvärderad rastverksamhet som tar sitt avstamp i skolans styrdokument.

Verksamheten ska bygga på barnens intressen och behov där en trygg social gemenskap ligger i fokus. Då skolans uppdrag delvis är att utveckla ansvarskännande individer kommer skolans kompisstödjare att ges möjlighet att själva planera, genomföra och utvärdera lekar och aktiviteter under rasterna.

Utöver kompisstödjarnas inflytande över rasterna kommer alla barn på skolan kunna påverka verksamheten då representanter från rastgruppen är aktiva i både elevrådet, trygghetsgruppen och skolans referensgrupp.

Vad säger styrdokumenten?

- Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (Skolverket, 2018, s 7).

- Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära (Skolverket, 2018, s 9).

- Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt (Skolverket, 2018, s 18).

Vill ni se mer av vår verksamheten oss gärna på Instagram. Där heter vi @rastgruppen_enskedefaltet

Dela:
Kategorier: