Till innehåll på sidan

Information till vårdnavshavare

Angående uppsägning av fritidsplats/barnomsorg

”Till vårdnadshavare åk 3

Nu i slutet av terminen är det viktigt att ni som inte längre har behov av fritidshemsomsorg säger upp er fritidshemsplats. Från och med hösten är det sedan fritidsklubben som gäller för våra nuvarande åk 3 som då börjar i mellanstadiet. För att ansöka om plats på fritidsklubben behöver ni fylla i en särskild blankett för detta. Blanketten för såväl uppsägning av fritidshemsplats samt ansökan till fritidsklubben hittar ni i det här utskicket. Observera att det är en månads uppsägningstid vid uppsägning av fritidshemsplats.

Vänligen,
Skolledningen”

Dela:
Kategorier: