Information om coronaviruset

Stockholms stad får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan med anledning av det nya coronaviruset. Undervisningen i stadens förskolor och skolor pågår som vanligt.

· Om ni rest i något av de drabbade länderna och du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber: ring 1177 för att få vägledning.

· Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det är en effektiv åtgärd att låta friska skolbarn stanna hemma. Utbildningsförvaltningen följer denna bedömning.

· Om du som är vårdnadshavare vill att ditt barn ska vara hemma från skolan ska du ansöka om ledighet enligt de rutiner som finns på skolan.

 

Läs gärna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/ och Skolverket https://www.skolverket.se/. 

Mer information

Folkhälsomyndigheten

1177 Stockholm

Skolverket

Stockholms stad

Smittskyddstockholm 

Mvh
Lee Orberson 
Grundskoledirektör
Utbildningsförvaltningen

 

Dela:
Kategorier: