Pulsraster

Måndag 11/11 startar vi en ny rastaktivitet för våra elever på skolan, så kallade pulsraster. De är schemalagda och kommer vara en kortrast per spår och vecka. Lågstadiets pulsraster leds av elever i årskurs 4. 2 elever från varje klass i årskurs 4 behöver då gå ut på lågstadiets rast 9:20 de dagar det är pulsraster. För mellanstadiet kommer till att börja med årskurs 6 hålla i pulsrasterna för sina egna spår. Där är hela klassen ledare varje gång. 

Varför har vi pulsraster (och andra pulshöjande aktiviteter)? 

  • 20 min pulshöjande aktivitet förbättrar arbetsminnet upp till två timmar efteråt. 
  • Det handlar inte om att få bort överskottsenergi utan att faktiskt aktivera hjärnan, blodtillförseln ökar med 20% 
  • Öka koncentrationen på lektioner (vilket leder till förbättrade skolresultat) 
  • Minska konflikter på rasterna 
  • Öka tryggheten på skolgården 
  • Öka mängden fysisk aktivitet på skolan 
  • Få piggare och gladare barn 
  • Göra skolgården tillgänglig för fler elever 

Titta gärna på det här avsnittet av “Din hjärna” för att hjälpa oss att motivera våra elever till att bidra till en ökad fysisk aktivitet på skolan. 

Dela:
Kategorier: