Rektorsbrev 2018-05-25

skollogga2

- för varje elevs framgång

Rektorsbrev 2018-05-25

Till elever och vårdnadshavare på Enskedefältet/Lindeskolan.

Hej alla!

Här kommer en hälsning före sommaren med bland annat lite information om hösten.

Den 15 maj höll Friends en föreläsning på skolan och den var mycket uppskattad. Det känns så bra att föräldraföreningen och skolan tillsammans kan bjuda in till angelägna föreläsningar av detta slag. Vi delar på kostnaden men turas om att föreslå föreläsare. Jag har redan någon i åtanke för nästa år!

Det är härligt att kika in i klassrummen och se hur mycket eleverna gör, lär sig och vilken aktivitet det råder överallt. Allt ifrån ABC-sånger i ettan till NO-experiment i fyran och bro-projekt i femman. Ja, mycket händer runt om på skolan varje dag. Och mycket händer ute på skolgården i form av lekar, spel och samspel av olika slag. De flesta elever har roligt i skolan och trivs oftast, men tyvärr händer det även att barn/elever gör sig illa, råkar i konflikt och ibland kränker varandra. Det här har föräldraföreningen tagit upp med skolledningen. De har nog rätt i att det kanske finns funderingar hos er föräldrar hur skolans personal gör vid dessa tillfällen och vilka våra rutiner är. När en oönskad händelse sker anmäls detta på skolans blankett ”incidentrapport” som lämnas till Trygghetsteamet, de får på så sätt en god överblick om en elevs namn dyker upp flera gånger. Oftast görs även rapport i stadens system IA, där nämns dock inte några namn och personer ska inte gå att identifiera, så det är mer för statistikens skull. Om det är en kränkning som har hänt ska detta anmälas skyndsamt till rektor (mig), som ska anmäla skyndsamt till huvudman. I de fall det är upprepad kränkning, kränkning av särskilt allvarlig karaktär eller kränkning av sexuell karaktär eller om vuxen kränkt elev görs en utredning och uppföljning av utredningen. I de fall det skulle handla om lagbrott sker polisanmälan.

Inför nästa läsår har vi en del personalförändringar. Några avslutar sin tid hos oss; Biträdande rektor Karin Abelt går i pension efter lång tid på skolan, liksom Anette Fritzéus på Cocospalmen. Vi kommer att avtacka dem ordentligt efter skolavslutningen, de har båda arbetat många år på skolan och betytt mycket för Enskedefältets skola. En av våra lärare, Bengt Holmlin, går även han egentligen i pension men kommer att fortsätta på deltid ytterligare ett år. Slutar gör även skolsyster Lotta Hylander och skolkurator Amelie Nise Ullenius, vilka båda går vidare i sina karriärer till tjänster inom Landstinget. Deras tjänster har varit utannonserade och rekrytering pågår. Även Caroline Ohlsson på Cocospalmen har valt att fortsätta sin karriär på annat håll. Vi önskar dem förstås lycka till och tackar för deras arbetsinsats.

Vi har tre personal som gör arbetsuppehåll, Lena Wredemark som är föräldraledig ett år, Elin Werner som är tjänstledig till januari 2019 och Göran Franzen som är tjänstledig höstterminen 2018.

Nästa läsår kommer årskurs 6 att bli tvåparallellig liksom detta läsår. Det betyder att de tre befintliga klasserna delas i vardera två och två nya klasser sätts ihop. De två mentorerna blir Elisabeth Löf och Sherri Ullgren Short. För att säkra att eleverna får en bra undervisning i matematik fortsätter Bengt Holmlin med matematik för båda klasserna hela läsåret. Detta innebär att det riktas 240% lärartjänster till två klasser årskurs 6 nästa läsår. De nya klasslistorna skickas hem i augusti.

Årskurs 5 fortsätter med sina nuvarande lärare Lotta Nilsson, Hans Karlgren och Matilda Berghäll.

Årskurs 4 är den årskurs som varje år ställer till huvudbry och mycket funderingar eftersom det från år till år är svårt att veta hur många som tackar ja till plats på annan skola och hur många som fortsätter hos oss. Länge räknade vi med att det skulle bli två klasser i årskurs 4, men nu är det mycket sannolikt att det blir tre klasser. En ny lärare kommer att rekryteras till årskurs fyra, de andra två lärarna blir Ulrika Böhm-Morrison och Anna Rydell.

Elevhälsoteamet och skolledningen har sett över elevsammansättningen i de nuvarande årskurs 3-klasserna och därefter har jag tagit beslut att vi nästa läsår kommer att blanda klasserna och sätta ihop nya klasser till år 4. Klasslistorna skickas hem i augusti, då vi har erfarenhet av att föräldrar ibland meddelar byte av skola mycket sent. Jag vill vädja till er som vet att ert barn ska börja på annan skola att ni tar kontakt med oss och meddelar detta snarast, alternativt lämnar in blanketten ”Byte av skola”.

Årskurs 3 får Maria Vretenbrant, Josefina Rolenec och Anna Wigström som lärare.
I årskurs 2 fortsätter Cathrine Isefält, Madeleine Kratz och Carol Brax vara lärare.
Årskurs 1-eleverna startar grundskolan med Carina Lundell, Alexandra Konrat och Jenny Bergman (ny lärare på skolan) som lärare.

I förskoleklasserna kommer dessa personer vara klasslärare:
Fa: Kristina Sommar och Linda Wallin.
Fb: Jeanette Helgén.
Fc: Helen Glindre.

I vår lilla grupp, F-4:an kommer Eva-Lotta Bylund Svensk, Petra Carlsson, Eva Lund och Göran Franzén (tjänstledig under hösten och ersätts då av vakans) att arbeta.

I musik Lotta Engholm, idrott Åsa Sjöberg och Karl Sahlin, slöjd Claes Wolfgang och Sara Malmros/Ylva-Li Linnér.

All vår Klubben-/fritidspersonal, våra elevresurspersoner, rastvärdar, kurator, skolsköterska, speciallärare/-pedagoger, restaurangpersonal, expeditionspersonal, IT och vaktmästeripersonal nämns här inte med namn utan har alla sina arbetsuppgifter. Antingen riktade mot enskilda elever eller ett övergripande ansvarsområde på skolan.

Jag vill slutligen påminna om att tjänstefördelningen kan komma att ändras. Den är levande och om en förutsättning ändras påverkar det oftast flera olika personer, men i dagsläget ser tjänstefördelningen för nästa läsår ut på detta vis.

Under vårterminen har en projektgrupp arbetat med att lägga grunderna för skolans nya tema ”HKR-E”. Hälsa, Kost, Rörelse, Event. En del i detta tema har redan tjuvstartat, ni kanske har märkt att menyerna har ändrat karaktär något och numera placeras det vegetariska alternativet först, därefter fisk- och slutligen kötträtten i serveringslinjen. Vi hoppas att kunna vänja eleverna vid att ibland äta vegetariskt. I höst kommer alla elever på mellanstadiet få ytterligare ett pass i idrottssalen (pulshöjande övningar). Alla elever ska ha minst 40 minuters inplanerad rörelse varje dag i skolan. Detta kommer vi göra på olika sätt. Jag kommer skriva mer om HKR-E i höstens rektorsbrev.

Jag vill passa på att göra reklam för årskurs 6-elevernas vernissage den 5/6 kl.16.30. Eleverna som haft textilslöjd under vårterminen ställer ut på temat ”Djur möter ungdomskultur”. Årskurs 5 visar upp sitt broprojekt på måndag 28/5 kl. 15.00-16.00. Välkomna! 

Snart är det dags för en officiell utställning av planerna för nya Enskedefältets skola. Det är väldigt tidig påannonsering, men tanken är att det ska ske den 23 augusti eller i närtid därefter. Det slutgiltiga datumet och tiden skickas ut av lärarna kring den 13/8. Det kommer bl a finnas en virtuell 3D-modell och ritningar på skolgård såväl som skolbyggnaderna.

 

Nu vill jag önska er alla en riktigt härlig och skön sommar!

Vi ses på avslutningen den 8/6 kl. 9.00 för lågstadiet och 10.30 för mellanstadiet.

 

Madeleine Thomsson, Rektor

Dela:
Kategorier: