Skolval 2018 - Mellanstadiets film

Mellanstadiet har gjort en film om varför man ska välja att gå på Enskedefältets skola på mellanstadiet. En anledning är skolans mångåriga historia av mycket goda elevresultat, men det är inte främst det eleverna lyfter fram. Se på filmen!

På Enskedefältets skola arbetar vi med en helhetssyn på eleven. Alla elever är allas elever! Alla vi som arbetar på skolan ingår i Elevhälsan genom att vi har ett främjande elevhälsoarbete. Detta ständiga förhållningssätt  ska vara garant för en jämställd och likabehandlande miljö för våra elever.

Skolan arbetar med ledorden Hälsa - Kost - Rörelse samt Event.

Klubben, "fritids" för 4-6 eleverna, erbjuder en meningsfull fritid. Det är en öppen verksamhet utan närvaroplikt.

Enskedefältets skola har 100% legitimerade lärare, många med lång erfarenhet. Det är en av anledningarna till våra goda elevresultat. Vi arbetar med anpassad undervisning. Det betyder att de elever som har behov av stöd får det, och de elever som har behov av utmaningar får det. Vi arbetar ämnesspecifikt, varje lärare kan specialisera sig på 2-3 ämnen och blir på så sätt specialister på sina ämnen och hinner planera lektionsupplägg av hög kvalitet.

 

Dela: