Rektorsbrev 2017-10-26

skollogga2

- för varje elevs framgång

Rektorsbrev 2017-10-26

 

Till elever och vårdnadshavare på Enskedefältet/Lindeskolan.

Här kommer några rader utöver veckobreven före höstlovet.

Vi har haft en brandövning på skolan vilken gick bra. Vi kommer fortsätta arbeta med utrymning- och inrymningsövningar vid flera tillfällen, samt annan krisberedskap. Det eleverna märker av är de tillfällen som man har ”brandövning”. Skolan kommer att få en brandinspektion under höst eller vinter från Brandinspektionsmyndigheten.

 

Nu har vi boat in oss ganska rejält i Lindeskolan, men vi hittar fortfarande utvecklingsområden. Ett sådant är att ytterligare en skozon för F-3 ska inrättas under höstlovet. Det blir så att vissa elever kommer använda området vid vaktmästeri och tx slöjd. I samband med det köper vi också in klädkorgar för kvarglömda kläder och sätter en varannan-veckas rutin på att tömma dem och skänka kläderna till behövande. Det är trots allt så att vi arbetar och tillbringar dagarna på en mindre yta än vår ”riktiga” skola hade.

 

Härom veckan var SISABs underentreprenörer på skolgården och gjorde vissa markarbeten. Säkert blir det fler justeringar på skolgården, såsom t.ex. gräsyta. Det finns även vissa andra justeringar på byggnaden som kommer att åtgärdas, men det är i utrymmen som inte påverkar eleverna.

 

Skolans ledningsgrupp (9 personer) går en 6 dagars utbildning denna termin som Utbildningsförvaltningen bekostar. Alla nytillträdda rektorer erbjuds denna utbildning för sina ledningsgrupper, men jag ville vänta ett år med anledning av flytten och att en ny biträdande rektor skulle anställas efter nyår. Det känns bra att vi nu går den eftersom den hjälper oss att bygga ett riktigt väl fungerande team som tillsammans ska leda skolans utvecklingsarbete.

 

Ledningsgruppen tillsammans med Elevhälsan och Samverkansgruppen har haft en planeringsdag där vi lade upp årets arbete med Elevhälsofokus och lite kring Krishantering. All personal kommer att arbeta med Elevhälsa i olika forum under läsåret (mer än vanligt) med tydlig koppling till att vi alla är skolans elevhälsa i den bemärkelsen att vi alla ska kunna bemöta alla elever på det sätt de olika eleverna behöver bli bemötta. Allt ifrån vaktmästare och skolrestaurangspersonal till klasslärare eller mentor.

 

Den 3 oktober var min chef Carina Hallqvist och hennes Verksamhetssekreterare Annalena Thorén på skolan för att hålla resultatdialog med Skolledning och Ledningsgrupp. Vi fick mycket beröm för vårt arbete på skolan generellt. Särskilt gott resultat visade SU-gruppen (Lilla gruppen), Fritidshemmet, Elevhälsoarbetet och Samverkan skola-fritids. Elevresultat och betyg visar mycket höga nivåer i alla årskurser.

 

Debatten den närmsta tiden har i mångt och mycket handlat om #Metoo och jämställdhetsvärderingar. Det är så viktigt att vi som arbetar i skolan håller värderingsfanan högt och aldrig tappar i ork om vi ser eller märker tendenser till olika former av kränkningar. Kränkningar förekommer. Överallt och i alla forum. Det skulle vara naivt att tro annat, men vi måste prata och diskutera med eleverna ofta, ofta. Och händer något där en elev känner sig kränkt ska det anmälas för att få in i statistiken i vilken mängd det förekommer. Jag läser alla veckobrev som lärarna skickar hem till er och ibland går det att läsa att ni ska tala med era barn om något som hänt i klassen. T ex i chattforum. Jag vill be er ta dessa uppmaningar från lärarna på allvar. Det är tillsammans vi kan göra skillnad!

 

Det är några personalförändringar som skett den senaste månaden: Karen Mattsson som kom som ny lärare till klass 1c valde av personliga skäl att avsluta sin tjänst. Som klasslärare i 1c tillträder Carol Brax efter höstlovet. Carol, som är legitimerad lärare, har haft en tjänst som fritidspedagog och samverkare mot klass 1b. Teréz Lundqvist Miklos, som arbetar som fritidspedagog och samverkare i Fc har blivit ”headhuntad” till en skola i Haninge kommun och där erbjuden en tjänst som biträdande rektor. Vi önskar förstås Teréz och Karen lycka till. Detta innebär att rekryteringsarbete just nu pågår till två fritidspedagogtjänster. Tack vare vårt mycket goda rykte och samarbete skola-fritids har vi en hel del sökande, så vi räknar med att snarast kunna bemanna tjänsterna.

 

Nu stundar höstlov och Alla helgonshelgen som manar till eftertanke men också höstmys. Efter den fylls perioden fram till jul av hårt arbete varvat med olika event:

23/11 Öppet hus på hela skolan. Föräldrar och elever i år 3 bjuds särskilt in av mellanstadiet!

29/11 Adventsmorgon med fackeltåg till kyrkan

7/12 Nobelfestligheter

13/12 Luciatåg på skolan (12/12 Gen.rep. för år 3 föräldrar)

15/12 År 6 har konstvernissage och konstverken på skolan invigs av Stockholm konst

21/12 Höstterminens sista dag

10/1 2018 Vårterminens första dag

Mer om alla event kan ni läsa i de kommande veckobreven.

 

 

Varma hälsningar till er alla!

Madeleine Thomsson

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: