Rektorsbrev 2016-12-09

 

Till elever och föräldrar.                Rektorsbrev 2016-12-09

Hej!

Så fort det går när man har roligt! Terminen är ju nästan slut! Det har varit en annorlunda termin eftersom det är den sista på ”gamla” skolan. Det har inte blivit så mycket kompetensutveckling för personalen som vanligt, som det blir då man behöver prioritera att rensa, slänga och packa en hel skola. Det ska vi ta igen nästa termin då vi bl a kommer att starta upp ett utvecklingsarbete inom digital kompetens. 

Stort tack till er alla som kom till skolans julfest. Det var den sista gemensamma festligheten på den skolgården på några år. Ett särskilt tack till er som med kort varsel ställde upp och bakade till caféet. Efter julfesten har vi hunnit med att gå i fackeltåg till kyrkan för att sjunga in Advent, och ha en rymdshow i aulan. Sedan har förstås varje klass och fritids haft olika aktiviteter för sig som ni får läsa om i veckobreven. 

Idag är de flesta här på skolan extra finklädda eftersom vi firar Nobeldagen. I klasserna arbetar man utifrån ålder på olika sätt med ”Alfred Nobel”. I skolrestaurangen serveras Nobellunch med vita dukar och kandelabrar på uppdukade långbord. Nästa vecka firas Lucia. Ja, december månad är verkligen full av tillfällen att fira och tända ljus i mörkret.

Vi som arbetar i skolans värld firar också att de globala undersökningarna TIMSS (som mäter elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap) och PISA (som mäter elevers kunskaper i matematik och läsförståelse) har fått markant bättre resultat i år och att forskare och skolkännare talar om att en negativ trend är bruten. Enskedefältets skola har i många år haft goda resultat, men det är ingenting vi någonsin ska ta för självklart. Vi måste hela tiden sträva efter att alla elever ska nå målen och bli bättre utifrån sina förutsättningar.

Rekryteringen av en ny biträdande rektor är klar. Den 1 januari börjar Fredrik Persson, han kommer närmast från en biträdande rektorstjänst i Haninge kommun, men har före det arbetat på Enskedefältets skola som lärare och arbetslagledare i många år. Många av er känner förstås Fredrik sedan dess. Jag ser fram emot att inleda ett samarbete med honom och Karin Abelt i en trehövdad skolledningsgrupp. Fredrik kommer att ansvara för årskurs 1-3 och Fritidshemmet. En annan Fredrik som börjar efter jul är Fredrik Markström som har varit föräldraledig. Han kommer att arbeta i FB istället för Erik Olofsson som flyttar till Göteborg. Välkommen Fredrik och lycka till Erik! Vår nye lärare i idrott och hälsa, Karl Sahlin, har nu börjat och hälften av skolans elever har honom i idrott. Vår skolläkare har fått nya uppdrag och därför har vi tilldelats en ny skolläkare, Barbro Forsström Bransome, som vi också hälsar välkommen till vårterminen.

Vi kommer att starta upp vårterminen på ett ovanligt sätt. Alla elever och personal (ca 600 st!) samlas på gamla skolan 8.10 och tågar sedan i ett långt led till nya skolan där vi går in i de olika ingångarna och firar att vi har en ny skola. Alla elever får då reda på vilken ingång de ska använda. Skoldagen slutar kl.13.00, därefter tar fritids och Klubben över. Ni föräldrar får inte vara med denna första dag utan kommer att bjudas in till ett Öppet hus den 1 februari, på eftermiddagen. Elever som lämnas på morgonfritids denna dag kommer vara i nedre idrottssalen, och ingen frukost kommer att serveras (isf medhavd frukost).

Redan första dagen är det bra om alla har med sig inneskor eller tofflor, eftersom Lindeskolan är en ”skofri” skola. Det kommer finnas skogränser och egen skohylla till varje elev. Besökare på skolan får använda plasttossor. Men det kan vara skönt att ha inneskor i tex matsal och träslöjd. En annan förändring blir hanteringen av sparkcyklar. Det är visserligen inte säsong just nu, men de blir hänvisade till cykelställen och bör/ska låsas fast där.

Under vecka 51, dvs veckan före jul kommer det vara många vikarier på fritidshemmen. På själva flyttdagen, den 21/12, kommer de elever som är på fritids åka iväg på en utflykt. Så gör vi för att det kommer köra lastbilar på skolgården. Från 27/12 till 5/12 samverkar vi med Enskede skola och fritids är förlagt dit.

Sist men inte minst vill jag uppmana er alla att noga kontrollera era barns huvuden och spana efter löss i deras olika utvecklingsstadier. Det blir en epidemi som ”går runt” när inte alla kontrollerar sina barn samtidigt. Ofta går det att bryta ett sådant här ”lusutbrott” under ett längre lov när barnen är ifrån varandra och de barn som har löss hinner få adekvat behandling.

 

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År till er alla
och att helgen ger möjlighet till trevlig samvaro
samt god mat och minst en julklapp!

Hälsningar
Madeleine Thomsson, rektor

 

Dela:
Kategorier: