ByggNytt nr. 17

Den 7/10 2016 har det varit besiktning på Lindeskolan. Projektet räknar med att vi har tillgång till lokalerna på Lindeskolan i december.

Under vecka 44 kommer det sorteras, slängas och packas i de flesta hörn. Vi kommer att samarbeta så fritidsbarnen i F-3 i spåret har sina aktiviteter ihop. Beroende på hur många barn som kommer tar vi in vikarier. Det kommer att finnas ordinarie fritidspersonal i fritidsverksamheten.

Hela veckan 51 och mellandagarna kommer vi att använda för flytt.

 

Trafiksituationen vid Lindeskolan.

Platsen har utretts av Trafikkontoret och olika förslag har diskuterats. De permanenta åtgärder som föreslås är

upphöjda övergångsställen vid korsningen Palmfeltsvägen/Bägerstavägen, Palmfeltsvägen/Lindevägen samt Palmfeltsvägen/Skjulvägen.
Palmfeltsvägen kommer att skyltas om till 30 km/tim vid skolan och det kommer att målas 30 och skola i gatan
Den tänkta hämta/lämnaytan planeras att skyltas med korttidsparkering 30 min eller liknande för att få omsättning på platserna.
Utöver detta planeras tillfälliga åtgärder finnas på plats i samband med skolans öppnande. Det är gupp på anslutande gator, eventuella avsmalningar på Palmfeltsvägen. Dessa åtgärder måste godkännas av Trafikförvaltningen. Utöver detta planeras omskyltning samt hämta/lämnaplatser anordnas.

 

Vi ser fram mot att få flytta in i nya, ljusa och välplanerade lokaler.

Vi kommer att ha Öppet Hus onsdag den 1 februari 2017, kl.15.00-17.00.

 

Oktober 2016

Dela:
Kategorier: