Mellanstadiet

Vi som jobbar på mellanstadiet.

Klasslärare

4A Ulrika Böhm Morrison
4B Ferry Gholizadeh-Haghi
4C Anna Rydell
5A Lotta Nillson, arbetsenhetsledare mellanstadiet
5B Hasse Karlgren
5C Matilda Berghäll
6A Ulrika Frisén/Bengt Holmlin
6B Sherri Ullgren Short/Bengt Holmlin

Musik Lotta Engholm, arbetsenhetsledare Praktisk-Estetiska ämnen
Idrott Daniel Lundqvist, Karl Sahlin
Trä & metallslöjd Claes Wolfgang
Textilslöjd Sara Malmros

Kristina Hietala, resurs
Thomas Ström, resurs och fritidsklubben

Dela: