Till innehåll på sidan

Mellanstadiet

Vi som jobbar på mellanstadiet.

Klasslärare

4A Ulrika Frisén
4B Daniel Asplund
4C Joo Ran Lerndal
5A Ulrika Böhm Morrison
5B Ferry Gholizadeh-Haghi
5C Anna Rydell
6A Lotta Nillson, arbetsenhetsledare mellanstadiet
6B Jamal AL-Sabti
6C Matilda Berghäll

Musik Lotta Engholm, arbetsenhetsledare Praktisk-Estetiska ämnen
Idrott Daniel Lundqvist, Karl Sahlin
Trä & metallslöjd Claes Wolfgang
Textilslöjd Ylva-Li Linnér

Kristina Hietala, resurs
Thomas Ström, resurs och fritidsklubben
Johnny Berglund, fritidsklubben

Dela: