Till innehåll på sidan

Likabehandlingsplan

Enskedefältets skolans likabehandlingsplan.

Enskedefältets skola arbetar varje dag med värdegrundsarbete på olika sätt. Vi följer lagar och förordningar kring alla människors lika värde och har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som vi med ett kortare namn kallar Likabehandlingsplanen.

Planen vilar på de sju diskrimineringsgrunderna och är en bilaga till skolans Verksamhetsplan. Likabehandlingsplanen revideras årligen

Dela: