Till innehåll på sidan

Information angående Stockholms Skolplattform och e-legitimation

Information angående Skolplattformen

Skolplattformen är vår kommunikationsplattform på skolan och ett verktyg för föräldrar att ta del av sitt barns skolgång. På skolans hemsida, http://enskedefaltetsskola.stockholm.se, finns information och support som rör Skolplattformen.stockholm.se. Det är därför viktigt att ni går in på hemsidan (under menyn ”elev/vårdnadshavare”) och tar del av informationen där. Nedan följer några saker som förklaras mer utförligt via hemsidan.

För att logga in i skolpplattformen.stockholm.se krävs att man har en e-legitimation eller BankID. Detta kan man införskaffa via sin bank, Telia eller Postnord. Du kan läsa mer om hur du skaffar e-legitimation på www.e-legitimation.se.
När du laddat ned din e-legitimation går du till adressen https://skolplattformen.stockholm.se för att logga in på Skolplattformen. Välj att logga in som: Vårdnadshavare, därefter inloggningssätt: E-leg. Första gången du loggar in kommer du till en sida för inställningar i Skolplattformen där bland annat e-postadress registreras. Det är viktigt att dessa uppgifter fylls i korrekt för att kommunikationen mellan skolan och vårdnadshavare ska fungera.
Läs igenom användarhandledningen för vårdnadshavare som finns på skolans webbplats. I handledningen beskrivs allt som behövs för att komma igång med och använda Skolplattformen.
Om du har svårigheter att komma åt information du söker inne i Skolplattformen kontaktar du ansvarige på Enskedefältets skola, Johnny Berglund.
Mail: johnny.berglund@edu.stockholm.se

Dela: