Infomöte för blivande förskoleklasser ht.-18

Tisdagen den 16 januari kl. 18.30-20.00 är föräldrar för blivande förskoleklasselever ht. 2018 inbjudna till informationsmöte. 
Plats: matsalen på Enskedefältet/Lindeskolan.
Efter informationsmötet är det öppet på en av enheterna där ni har möjlighet att ställa frågor.  
Välkomna! 

Adress: Skjulvägen 1, 120 48 Enskede Gård

Dela:
Kategorier: