Till innehåll på sidan

Info förskoleklass

Information angående skolstart i förskoleklass Ht 2014

• Barnen skrivs ut från respektive förskola 12/8 och skolan tar alltså över omsorgsansvaret från 13/8.

• 13-15/8 har ordinarie personal planeringsdagar och ett av skolans fritidshem bemannas av kända vikarier.

• Från 18/8 finns ordinarie personal på respektive fritidshem.

• Skolstarten är 20/8.

• Inskolning 5 dagar (20/8-26/8), de 3 första dagarna enligt utdelat schema, de 2 sista kan man förlänga, meddela berörd personal!

• Om det finns behov av omsorg innan själva skolstarten var god kontakta ingvor.argus@stockholm.se  senast 16/6.

Dela:
Kategorier: