Björken

Björken ligger på våning 2. Här finns F-3C
Vill du komma i kontakt med oss är det telefonnummer: 08-508 16 713.
På det nummret kan du även lämna sjukanmälan och ledighetsanmälan. Ring innan kl. 08.00. Mobil F-1: 076-12 94 206

Vi som jobbar här är:

Ljubica, klasslärare FB
Gitte, klassamverkan FB och fritids Björken
Stefan, klassamverkan FB och fritids Björken
Ellen, elevassistent

Madeleine K, klasslärare 2B
Erik, klassamverkan 2B och fritids Björken
Fredrik T, elevassistent

Josefina, klasslärare 3B
Sara, klassamverkan 3B och fritids Björken

Alexandra, klasslärare 1B
Matti, klassamverkan 1B och fritids Björken

Åsa L, Hanna-Leena, rastverksamheten och fritids Björken

Dela: