Björken

Ängstugan är byggnaden bakom skolan. Här finns förskoleklass B och åk 1B samt fritids. 
Vill du komma i kontakt med oss är det telefonnummer: 08-508 16 713.
På det nummret kan du även lämna sjukanmälan och ledighetsanmälan. Ring innan kl. 08.00. Mobil F-1: 076-12 94 206

Vi som jobbar här är:

Jeanette H, klasslärare FB
Sara B, klassamverkan FB och fritids Björken
Jon, klassamverkan FB och fritids Björken
Gitte, elevassistent och fritids Björken

Madeleine K, klasslärare 1B
Lina, klassamverkan 1B och fritids Björken
Erik, klassamverkan 1B och fritids Björken

Josefina, klasslärare 2B
Matti, klassamverkan 2B och fritids Björken
Sara B, fritids Björken

Alexandra, klasslärare 3B
Hanna-Leena, klassamverkan 3B och fritids Björken

Suss, rastverksamheten och fritids Björken

Dela: