Aspen

Aspens fritidshem på andra vångingen. Här finns  förskoleklass A till åk 3A  samt fritids. Vårt telefonnummer är 08-508 16 710. Hit kan du som förälder ringa om ditt barn är sjuk/ledig eller om du undrar över något. Ring innan kl. 08.00. Mobil F-1A: 076-12 16 710, 2-3A 076-825 44 40

Vi som jobbar på Aspen är

Linda, klasslärare FA
Kristina, klasslärare FA
Jenny, klassamverkan FA och fritids Aspen
Anton, klassamverkan FA och fritids Aspen

Cathrine, klasslärare 1A
Olle, klassamverkan 1A och fritids Aspen

Maria, klasslärare 2A
Helene R, klassamverkan 2A och fritids Aspen

Carina L, klasslärare 3A
Ansa, klassamverkan 3A och fritids Aspen

Anna D, rastverksamheten och fritids Aspen

Dela: