Aspen

Aspens fritidshem på andra vångingen. Här finns  förskoleklass A till åk 3A  samt fritids. Vårt telefonnummer är 08-508 16 710. Hit kan du som förälder ringa om ditt barn är sjuk/ledig eller om du undrar över något. Ring innan kl. 08.00.

Vi som jobbar på Aspen är

Linda, klasslärare FA
Gitte, klassamverkan FA och fritids Aspen
Natalie, klassamverkan FA och fritids Aspen

Maria, klasslärare 1A
Helene R, klassamverkan 1A och fritids Aspen

Carina L, klasslärare 2A
 

Cathrine, klasslärare 3A
Cicki, kalsssamverkan 3A och fritids Aspen

Dela: