Aspen

Aspen ligger på andra vångingen.
Här finns  FA - 3A samt fritids. 
Vårt telefonnummer är 08-508 16 710. Hit kan du som förälder ringa om ditt barn är sjuk/ledig eller om du undrar över något. 
Ring innan kl. 08.00. Mobil F-1A: 076-12 16 710, 2-3A 076-825 44 40

Vi som jobbar på Aspen är

Linda, klasslärare FA
Kristina, klasslärare FA
Anna D, klassamverkan FA och fritids Aspen
Anton, klassamverkan FA och fritids Aspen
Louise Vennerfjord, resurs

Carina L, klasslärare 1A
Ansa, klassamverkan 1A och fritids Aspen

Cathrine, klasslärare 2A
Olle, klassamverkan 2A och fritids Aspen

Maria, klasslärare 3A
Helene R, klassamverkan 3A och fritids Aspen

Suss, rastverksamheten och fritids Aspen

Dela: