Till innehåll på sidan

Åk F-3

Enskedefältets skola är en tre parallellig skola från förskoleklass till åk 6.

Enskedefältets skola har tre paralleller med cirka 28 elever/klass i år F-3.  År F-1 har klassrum och fritids i samma lokaler, detsamma gäller år 2-3. Vi har 6 fritidshem med cirka 55-60 elever på varje.

På Enskedefältets skola år F-3 ska vardagen präglas av trivsel, lust att lära och glädje i arbetet. Ett klassrum som präglas av goda relationer, ett positivt och tydligt ledarskap ger en trygg miljö med goda förutsättningar för stimulans, lärande och tillit. Fadderverksamhet, vänskapsdagar och olika samarbetsövningar är återkommande inslag i verksamheten.

Lärare och personal från fritids samarbetar och ökar därmed möjligheter för inkludering – vi hjälps åt! Vi har ett tillåtande klimat och för oss är olikheter självklart och positivt.

Vårdnadshavare får information om verksamheten via veckobrev och naturligtvis i ”vardagskontakten”. Föräldrar är i normala fall välkomna att hälsa på oss och vara med under en dag i skolan.

Dela: