Till innehåll på sidan

Åk 4-6

År 4-6 finns i B-huset. Ingång i C1. År 4 och 5 finns på andra våningen och år 6 på tredje våningen.

I arbetslagen undervisar lärarna i de ämnen som de är utbildade i samtidigt som de är mentorer för varsin klass. Det innebär att flera lärare ser och samarbetar kring varje elev och dess utveckling. Vardagen ska präglas av trivsel, lust att lära och glädje. Ett klassrum som präglas av goda relationer samt ett positivt och tydligt ledarskap ger en trygg miljö med goda förutsättningar för stimulans, lärande och tillit.

Parallellerna har ett tätt samarbete för att upprätthålla gamla samt skapa nya relationer mellan eleverna. Klimatet är tillåtande och för oss är olikheter självklart och positivt.  

I arbetslag 4 arbetar: Lotta Nilsson 4A, arbetslagsledare. Ljubica Rikola 4B, Madeleine Kratz 4C, Matilda Berghäll 4C. Kristina Hietala resurs och Fredrik Thinsz elevassistent 4C.

I arbetslag 5 arbetar: Daniel Asplund 5A, Ulrika Frisén 5B, Christina Ross Andersson 5C, Anja Dietrich resurs 5A, Åsa Lindström elevasssistent.

I arbetslag 6 arbetar: Ulrika Böhm Morrison 6A, Robert Welander 6B, Anna Rydell 6C, Pia Falk Tollwé resurs 6A

Dela:
Kategorier: