Mellanstadiet

Vi som jobbar på mellanstadiet.

Klasslärare
4A Charlotte Nillson, arbetsenhetsledare
4B Hasse Karlgren
4C Elin Werner
5A Elisabeth Löf
5B Bengt Holmlin
5C Sherri Ullgren Short
6A Ulrika Böhm Morrison
6B Anna Rydell

Musik Lotta Engholm, arbetsenhetsledare Praktisk-Estetiska ämnen
Idrott Åsa Sjöberg, Karl Sahlin
Trä & metallslöjd Claes Wolfgang
Textilslöjd Ylva-Li linnér

Kristina Hietala, resurs
Thomas Ström, resurs och fritidsklubben
Ali Mousa, resurs

 

4A

4B

4C

5A

5C

projekt årskurs 6

6A

6B

6C

 

 

Dela: