Frågor och svar kring evakueringen

2016-04-11

Hej,
Vi har barn som går på och som ska börja på Enskedefältets skola.
De kommer då evakueras till Lindeskolan under en period och sedan återflyttas till Enskedefältets skola har jag förstått. Min fråga rör hur planen ser ut för Lindeskolan på längre sikt?
Vilka är tänkta att gå där kontra på Fältet? Kan det bli så att de elever som evakueras till Lindeskolan sedan permanentas där?
Ser fram emot att höra från er kring hur dessa planer ser ut.

Svar: Enligt de uppgifter vi har fått ska Lindeskolan efter vår återflytt tillhöra Slakthusområdet och de barn som flyttar in där.

Hej,
Med anledning av informationen idag så undrar jag när det planeras att barnen flyttar tillbaka till Enskedefältetsskola? Och kommer vi föräldrar o barnen få information om hur den nya skolan ska se ut (tänker på klassrum, fritidsdel, skolgård osv)? 

Svar: Vi har räknat med att det tar ca 3 år innan allt är klart på Enskedefältets skola. Vi har själva inte sett skolan, när vi varit på syn och utifrån det gått igenom ritningarna och skolans organisation kommer vi ha en visning av ritningarna. Skolan byggs om enligt ”Stockholms stads funktionsprogram” och vi har inte varit med i processen.
Känns bra att få nya lokaler att evakuera till.

Hej!

Vi fick precis information om att evakueringen av skolan till Lindeskolan kommer att ske ett halvår tidigare än planerat. Vad innebär det för tidplanen kring renoveringen av Enskedefältets skola och när flyttas verksamheten tillbaks igen? Antar att vi då kan utgå ifrån att renoveringen påbörjas direkt i januari 2017 och att även återflytten sker tidigare?

Svar: Vi har räknat med att det tar ca 3 år innan allt är klart på Enskedefältets skola. Vi kan inte svara dig på när renoveringen kommer igång.

 

Dela:
Kategorier: